Online Werkprogramma RJ 271

De uitvoering van een pensioenregeling is een ingewikkeld samenspel tussen uw controleklant en zijn pensioenuitvoerder. Wet- en regelgeving maken de uitvoering nog eens extra ingewikkeld. Hebt u zicht op alle verplichtingen? Het werkprogramma beschikt over een intelligente beslisboomstructuur voor een efficiënt, compliant en tijdbesparend controleproces met betrokkenheid van de controleklant.

Vergroting advieskracht

Het werkprogramma levert kant-en-klare, klantspecifieke adviesrapportages die u kan inzetten voor de management letter en aanvullende dienstverlening. Veel voorkomende verplichtingen worden direct gekwantificeerd. Compliant en volgens ‘prove me’-principe. Voor Bureau Vaktechniek is een compliance document beschikbaar. Voor borging in het permanente dossier worden uniforme cross-referenties meegegeven.

Voordelen

Het Werkprogramma RJ 271

levert uniforme kwaliteit in controle dossiers
is klantspecifiek
produceert adviesrapportages voor uw advieskracht
kwantificeert verplichtingen
geeft kant-en-klare tekst voor de verplichte toelichting in de jaarrekening
kent een eenvoudig afrekenmodel, u betaalt per dossier!

Overtuig uzelf

U kunt zelf de proef op de som nemen. Klik hier om kennis te maken met het Werkprogramma RJ 271. Wilt u daarnaast een demonstratie of toelichting op het werkprogramma hebben, dan geven wij die natuurlijk graag. Neemt u contact met Roel Nass of klik hier voor een verzoek per e-mail.