Websites van LNBB actuarissen + pensioenconsultants

Klik op onderstaande links om direct naar de website te gaan.

LNBB actuarissen + pensioenconsultants Website van LNBB actuarissen + pensioenconsultants met onder meer informatie over de klanten waarvoor wij werkzaam zijn, over onze dienstverlening en waar u onze publicaties terug kunt lezen.
Gelijkwaardigheidstoets.nl Thema website van LNBB actuarissen + pensioenconsultants over bedrijfstakpensioenfondsen, verplichtstellingen, actuariële gelijkwaardigheid en dispensatie. Met de mogelijkheid om online een offerte te maken voor een actuariële gelijkwaardigheidstoets!
IFRS pensioen Online een offerte maken voor berekeningen in het kader van IFRS! De waardering van uw pensioenregeling volgens IFRS of andere internationale boekhoudregels is meestal kostbaar en tijdrovend. Zo was het tot nu toe. Maar bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants is dat anders!
DGA pensioen blog Een blog van Kees Beishuizen over DGA's en pensioen.